Khamis, 9 April 2020

TERKINI KEKOSONGAN JAWATAN KERAJAAN NEGERI SABAH

Berikut adalah notis terkini kekosongan jawatan bagi Negeri SabahKEKOSONGAN JAWATAN KERAJAAN NEGERI SABAH

Pemohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berasal dari Sabah yang berkelayakan dan berumur tidak kurang  dari  18  tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan di Jabatan Kerajaan Negeri Sabah seperti berikut :-

NAMA JABATAN            :   

JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN SABAH /JABATAN KERJA RAYA


1.NO NOTIS SPANS    :           19/2020

Nama Jawatan           :           Jurutera (Awam) Gred J41 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pengurusan Dan Profesional 

Bilangan Kekosongan :           Satu (1) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat JPP Sabah 

Taraf Jawatan           :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred J41 : RM2,529.00 - RM9,643.00

Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00


SYARAT LANTIKAN

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2529.00)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


2.NO NOTIS SPANS     :           20/2020

Nama Jawatan       :           Jurutera (Elektrikal) Gred J41 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pengurusan Dan Profesional

Bilangan Kekosongan :           Satu (1) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat JPP Sabah 

Taraf Jawatan           :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred J41 : RM2,529.00 - RM9,643.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM225.00


SYARAT LANTIKAN

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2529.00)


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


3.NO NOTIS SPANS     :           21/2020

Nama Jawatan           :      Jurutera (Mekanikal) Gred J41 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pengurusan Dan Profesional

Bilangan Kekosongan :           Satu (1) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat JPP Sabah 

Taraf Jawatan           :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred J41 : RM2,529.00 - RM9,643.00

Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00


SYARAT LANTIKAN

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2529.00)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.4.NO NOTIS SPANS     :           22/2020

Nama Jawatan           :           Jurutera (Kimia) Gred J41 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pengurusan Dan Profesional

Bilangan Kekosongan :           Satu (1) Jawatan 

Tempat Kekosongan         :           Ibu Pejabat JPP Sabah 

Taraf Jawatan      :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred J41 : RM2,529.00 - RM9,643.00

Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

SYARAT LANTIKAN

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2529.00)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


5.NO NOTIS SPANS     :           23/2020

Nama Jawatan           :           Juruukur Bahan Gred J41 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :         Pengurusan Dan Profesional

Bilangan Kekosongan :           Satu (1) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat JPP Sabah
Taraf Jawatan           :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred J41 : RM2,529.00 - RM9,643.00

Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00


SYARAT LANTIKAN

Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

(Gaji permulaan ialah pada Gred J41: RM2529.00)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


6.NO NOTIS SPANS     :           24/2020

Nama Jawatan       :           Penolong Jurutera (Awam) J29 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan      :           Tujuh (7) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat (2)

Kota Belud (1)

Sandakan (1)

Tawau (1)

Lahad Datu (1)

Keningau (1)

Taraf Jawatan  : Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred JA29 : RM1,549.00 - RM5,701.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM145

SYARAT LANTIKAN

(i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(ii)        Diploma daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


7.NO NOTIS SPANS     :           25/2020

Nama Jawatan      :           Penolong Jurutera (Elektrikal) J29 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan :           Tujuh (7) Jawatan 

Tempat Kekosongan        :           Ibu Pejabat (1)

Kota Kinabalu (1)

Tuaran (1)

Kudat (1)

Sandakan (1)

Keningau (1) Tawau(1)

Taraf Jawatan  :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred JA29 : RM1,549.00 - RM5,701.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM145


SYARAT LANTIKAN

(i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(ii)        Diploma daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.8.NO NOTIS SPANS     :           26/2020

Nama Jawatan           :  Penolong Jurutera (Mekanikal), J29 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana Bilangan 

Kekosongan      :           Tujuh (7) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat (1)

Kota Kinabalu (1)

Tuaran (1)

Kudat (1)

Sandakan (1)

Keningau (1) Tawau(1)

Taraf Jawatan  :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred JA29 : RM1,549.00 - RM5,701.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM145

SYARAT LANTIKAN

(i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(ii)        Diploma daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


9.NO NOTIS SPANS     :           27/2020

Nama Jawatan      :           Penolong Jurutera (Kimia) J29 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan      :           Satu (1) Jawatan

Tempat Kekosongan    :           Ibu Pejabat (1)

Taraf Jawatan :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred JA29 : RM1,549.00 - RM5,701.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM145

SYARAT LANTIKAN

(i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(ii)        Diploma daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.


10.NO NOTIS SPANS     :           28/2020

Nama Jawatan       :           Penolong Juruukur Bahan J29 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kejuruteraan

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan      :           Satu (1) Jawatan

Tempat Kekosongan    :           Ibu Pejabat (1)

Taraf Jawatan :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred JA29 : RM1,549.00 - RM5,701.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM145

SYARAT LANTIKAN

(i) Sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(ii)        Diploma dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,935.02)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan     akan    diberikan         kepada            calon-calon     yang    mempunyai pengalaman                bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.11.NO NOTIS SPANS     :           29/2020

Nama Jawatan    :           Pembantu Kemahiran Gred H19 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kemahiran

KumpulanPerkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan :           Dua Puluh Dua (22) Jawatan 

Tempat Kekosongan  :           Kota Kinabalu (2)

Tuaran (1)

Putatan (1)

Papar (1)

Kuala Penyu (1)

Beaufort (1)

Sipitang (1)

Kota Belud (1)

Ranau (1)

Kudat (1)

Kota Marudu (1)

Pitas (1)

Tawau (2)

Lahad Datu (1)

Semporna (1)

Tambunan (1)

Keningau (1)

Tenom (1)

Sandakan (2)

Taraf Jawatan  :           Sementara

Jaduan Gaji    :           Gred H19 : RM1,377.00 - RM4,052.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM100.00

SYARAT LANTIKAN

(i)         Sijil      Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,377.00); atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12); atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12); atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tiga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred

C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Keutamaan     akan    diberikan         kepada            calon-calon     yang    mempunyai pengalaman                bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas.12.NO NOTIS SPANS     :           30/2020

Nama Jawatan           :           Pembantu Awam Gred H11 

Klasifikasi Perkhidmatan:            Kemahiran

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan :           Tiga Puluh Satu(31) Jawatan

Tempat Kekosongan  :           Ibu Pejabat JPP Kota Kinabalu (2)

JPP     Kota Kinabalu & Putatan (2) JPP Papar (1)

JPP Tuaran (2
JPP     Penampang (1)

JPP Ranau (1)

JPP Kudat (2)

JPP Kota Marudu (2) JPP Sandakan (1)

JPP Telupid (1)

JPP Kinabatangan (1)

JPP Tawau (2)

JPP Lahad Datu (3) JPP Keningau (1)

JPP Tambunan (2)

JPP Tenom (3)

JPP Beaufort (2)

JPP Sipitang (1) JPP Kuala Penyu (1)

Taraf Jawatan  :           Sementara

Jadual Gaji      :           Gred H11 : RM1,218.00 – RM2,939.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM80.00

SYARAT LANTIKAN

Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

(Gaji permulaan ialah pada Gred H11: RM1,218.00); dan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang – kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam industri pembetungan,air, minyak dan gas

13.NO NOTIS SPANS     :           31/2020

Nama Jawatan           :           Pemandu Kenderaan Gred H11

Klasifikasi Perkhidmatan:       Kemahiran

Kumpulan Perkhidmatan :           Pelaksana

Bilangan Kekosongan :           Dua Puluh Lima (25) Jawatan Tempat Kekosongan :           Ibu Pejabat JPP, Kota Kinabalu (5)

JPP KK (1)

JPP Papar (1)

JPP Tuaran (1)

JPP Penampang (1)

JPP Putatan (1) JPP Kota Belud (1) JPP Ranau (1)

JPP Kudat (1)

JPP Kota Marudu (1) JPP Pitas (1)

JPP Sandakan (1)

JPP Kinabatangan (1)

JPP Telupid (1)

JPP Tawau (1)

JPP Kunak (1)

JPP Lahad Datu (1) JPP Semporna (1)

JPP Keningau (1)

JPP Tambunan (1)

JPP Tenom (1)


Taraf Jawatan  :           Sementara

Jadual Gaji      :           Gred H19 : RM1,218.00 – RM2,939.00

Kenaikan Gaji Tahunan  :      RM80.00

SYARAT LANTIKAN

Pentaksiran Tingkatan Tiga / Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yand dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (keculai lesen memandu dalam percubaan (P).

Berkebolehan memandu, mengendali dan penyenggara kenderaan

berkenaan yang diliputi oleh Skim Perkhidmatan ini

Lesen D          :           RM1,264.15

Lesen E/E1/E2           :           RM1,310,30

Lesen F/H       :           RM1,356,45

Lesen G/I        :           RM1,402.60

Calon bagi lantikan hendaklah                      memiliki Kepujian (sekurang – kurangnya Gred C) dalam  subjek Bahasa Melayu      pada  peringkat Pentaksiran Tingkatan         Tiga     / Penilaian         Menengah       Rendah           atau     kelulusan        yang    diiktiraf             setaraf dengannya oleh Kerajaan.


CARA MEMOHON

Pemohonan hendaklah dibuat secara ONLINE SAHAJA dengan

Melayari Laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah di alamat https://jawatan.sabah.gov.my/

Hanya calon - calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

Salinan Sijil - Sijil Asal (sijil lahir / kad pengenalan pemohon / kad pengenalan  kedua  ibubapa  [sijil  mati   jika   berkaitan]  /  sijil-sijil   akademik dan dokumen - dokumen lain yang berkaitan dan disyaratkan dalam iklan ini HANYA perlu dibawa apabila anda Berjaya dipanggil untuk ditemuduga kelak.

Permohonan yang diterima daripada calon - calon yang TIDAK MEMENUHI kelayakan yang disyaratkan dalam iklan ini tidak akan dipertimbangkan.

Pemohon - pemohon yang tidak mendapat sebarang jawapan Selepas EMPAT BULAN dari tarikh  tutup  iklan,  hendaklah menanggap pemohonan mereka tidak berjaya.

TARIKH AKHIR PERMOHONAN ADALAH PADA ATAU SEBELUM

21 APRIL 2020Sumber: laman web sabah.gov.my


0 Comments:

Komen guna Google akaun kini TIDAK lagi boleh digunakan.
Sila komen guna nama dan pautan blog anda.
Blog Ping sangat di alu-alukan.
Terima kasih.