10 TIPS BERJAYA MENDAPAT KERJA SEBUTHARGA KERAJAAN

 

TIPS DAN CARA BERJAYA DALAM SEBUTHARGA KERAJAAN

Kontraktor yang mendapat kerja dalam sebutharga kerajaan mempunyai strategi tertentu agar berjaya mendapat kerja. Berbeza dengan projek yang ditawarkan secara tender, kerja secara sebutharga dipilih berdasarkan beberapa perkara. Paling penting untuk difahami,  kerja secara sebutharga bergantung kepada analisa harga terbaik berdasarkan harga yang diberikan oleh semua peserta berbanding anggaran Jabatan.

Di bawah adalah antara faktor yang tidak kurang penting menentukan sesebuah syarikat terpilih dalam sebutharga kerajaan.


CARA MENDAPAT SEBUTHARGA KERAJAAN


1.MEMILIKI LESEN YANG MEMATUHI SYARAT-SYARAT PENYERTAAN SEBUTHARGA

Lesen yang dimaksudkan adalah lessen yang diperlukan dalam syarat-syarat penyertaan sebutharga. Antara lesen yang mesti sentiasa dibawa untuk mengikuti sebutharga kerajaan ialah CIDB, PUKONSA ( Bagi Sabah ) Sijil Anak Negeri. Anda perlu melihat syarat-syarat dengaan terperinci dan memastikan lesen anda mematuhi syarat termasuk Kepala dan Sub Kepala. Kelas E dan Kelas F mempunyai nilai sebutharga yang berbeza. Begitu juga dengan Sub Kepala yang ditentukan berdasarkan jenis kerja.

2.TARIKH LESEN MASIH SAH

Pastikan semua lesen belum tamat tempoh. Sekiranya lesen sudah tamat tempoh, agak mustahil untuk syarikt tersebut dipilih. Pada masa kini, anda juga boleh memperbaharui lesen secara dalam talian. Sekiranya lesen asal belum diambil, bawa resit pembayaran pembaharuan dan adalah lebih baik sekiranya resit tersebut disahkan benar. 

Bagi lesen PUKONSA anda boleh membuat pembaharuan secara online di pautan ini https://mof.sabah.gov.my/?q=en/node/750

Bagi memohon dan memperbaharui lesen CIDB boleh terus ke pautan ini https://cims.cidb.gov.my/smis/regcontractor/index.vbhtml

Untuk mendaftar dalam eVendor terus ke pautan ini https://evendor.anm.gov.my/

3.MENGEMUKAKAN LESEN ASAL SEMASA MEMBELI BORANG SEBUTHARGA

Anda perlu memastikan membawa semua lesen dibawa semasa membeli borang sebutharga. Ini termasuk lesen yang diminta dalam syarat-syarat sebutharga. Selain dari itu, pastiakan anda sudah berdaftar dengan e-vendor atau PMS untuk memudahkan akan menerima pembayaran untuk kerja-kerja Persekutuan

4.MEMBAWA SEMUA SURAT WAKIL SEBUTHARGA

Jika sekiranya anda mewakilkan pekerja atau syarikat lain untuk membeli sebutharga, sediakan surat wakil yang lengkap dengan Tandatangan dan Cop Syarikat.

5.MENGISI BORANG SEBUTHARGA DENGAN LENGKAP

Semua butir-butir yang perlu diisi dalam borang sebutharga perlu diisi dengan lengkap. Pastikan semua ruangan tandatangan ditandatangani dan semua ruangan yang perlu Cop Syarikat perlu dicop.

6.ELAKKAN MENGGUNAKAN ‘BLANCO’

Anda tidak boleh menggunakan pemadam dakwat blanco untuk membetulkan kesalahan dalam borang sebutharga. Sekiranya terdapat kesilapan, betulkan dengan menggaris ditempat salah, buat tandatangan ringkas dan cop syarikat dan betulkan.

7.MENGHANTAR SEBUTHARGA SEBELUM TARIKH TUTUP

Selepas anda mengisi semua ruanga dalam sebutharga, hantar ke Peti Sebutharga dan pastikan anda menghantar sebelum masa dan tarikh tutup.

8.BUAT RANGKAIAN.

Maksud disini, peluang untuk mendapat tawaran adalah lebih baik sekiranya anda bersama dalam dengan beberapa rakan-rakan anda. Sekiranya anda hanya menghantar satu sebutharga dengan satu lesen peluang agak tipis berbanding empat atau lima lesen. Anda boleh berunding dengan rakan-rakan anda bagaimana melaksanakan kerja itu kelak . Ia bergantung kepada anda samada melaksanakan kerja itu sebagai sub atau sebaliknya.

9.SENTIASA BERSEDIA DARI SEGI KELENGKAPAN, BURUH  DAN KEWANGAN

Sebagai seorang kontraktor, anda perlu bersedia dari semua aspek terutama dari segi kewangan. Adalah lebih baik sekiranya anda melakukan sedikit kajian kendiri bagaaimana anda melaksanakan kerja sekiranya ditawarkan. Banyak aspek yang perlu dilihat termasuk pekerja dan alat-alat kelengkapan. Anda juga perlu menyediakan wang untuk membeli insuran dan kos-kos peralatan.

10.LAKSANAKAN KERJA DENGAN CEMERLANG MENGIKUT SPESIFIKASI

Sekiranya anda berjaya mendapat tawaran kerja, pastikan kerja tersebut dilaksanakan pada tempoh yang ditetapkan dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dengan ini, anda berpeluang untuk dianugerahkan kerja termasuk kerja secara Lantikan Terus pada masa akan datang. Kontraktor yang mempunyai rekod kerja yang baik sentiasa berpeluang dan diberi kepercayaan untuk menjalankan projek-projek selanjutnya.

 

 

Catat Komen

0 Ulasan